จ.อุดรธธานี เขตห้ามล่าปราณีป่าหนองหัวคู ที่ทำการเขตห้ามล่าผู้มีชีวิต | www.dealdd.info 

จ.อุดรธธานี เขตห้ามล่าปราณีป่าหนองหัวคู ที่ทำการเขตห้ามล่าผู้มีชีวิต

ลงประกาศเมื่อ 21 มิ.ย. 2560 อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2560 03:16:06 น. เข้าชม 144 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ

จังหวัดอุดรธานี เป็นบุรีใหญ่ในภาคดวงตะวันออกย้วยนอกเหนือและเป็นแกนกลางปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคดวงตะวันออกเฉลียงเหนือตอนบน 1 ของประเทศไทย เหม็นยางอุดรและเป็นหมดไปกลางเขตลุ่มน้ำโขง เดิมภูมิประเทศตรงนี้เป็นบ้านเดื่อหมากแข้งซึ่งมีมานานร่วมสมัยกับภาราเวียงจันทน์ พระราชอาณาจักรล้านช้าง อุดรธานีได้รับการยกขึ้นให้เป็นนครประธานของหัวภาราฝ่ายเหนือดุจเป็นทางราชการในสมัยแผ่นดินที่ 4 ปี พ.ศ. 2436 โดยพลตรี พระเจ้าบรมวรวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงชัดศิลปาคม เกิดจากการรวมกันของหัวประเทศฝ่ายเหนือ คือ นครกุมภวาปี เมืองหนองหาน ประเทศนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน และบ้านเดื่อหมากแข้ง อยู่***งจากกรุงเทพฯ 564 กิโล มีขอบเขตเดา 11,730 ตารางกิโล (คาดคะเน 7,331,438.75 ไร่) ชั้นที่ 4 ของภาคอาทิตย์ออกเลี่ยงนอกเหนือ และยังมีอู่ความศิวิไลซ์ที่เก่าแก่แห่งเอ็ดของประเทศและของโลกเหม็นยางอุดร มีสภาพภูมิแว่นแคว้นที่อุดมเพียบพร้อม จ.จังหวัดอุดรธานีเคยเป็นที่ตั้งของมณฑลอุดรในสมัยรัตนโกสินทร์ มีขอบเขตดำเนินงานกว้างใหญ่ใหญ่ยอดในบ้านเมือง สมัยนี้จังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย์กลางกลางการการติดต่อสื่อสารทั้งโพยมันและทางถนนของภาคอาทิตย์ออกย้วยทิศเหนือ เป็นศูนย์กลางกลางหน่วยงานราชการและด้านเศรษฐกิจแห่งเพียงผู้เดียวของภาคดวงตะวันออกเบี่ยงทิศอุดรและเขตลุ่มน้ำโขง รวมทั้งมีแกนกลางทรสองทรสุมและจารีตภาคอาทิตย์ออกเฉลียงทิศอุดรตอนบนด้วย จากหลักฐานทางเรื่องเก่าแก่และโบราณคดีพบว่า แถวพท.ที่เป็นบุรีอุดรธานีในสมัยนี้ เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของสามัญชนมาตั้งแต่สมัยก่อนเรื่องเก่าแก่ประมาณ 5,000-7,000 ปี จากหลักฐานการค้นพบที่บ้านเชียง อ.หนองหานและภาพจดสีบนผนังถ้ำที่อ.บ้านผือ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นเป็นวิธีดีจนเป็นที่อ่อนข้อเหม็นยางอุดรยึดถือในกลุ่มทำความเข้าใจเหตุการณ์ในอดีตและโบราณคดีวิทยาระหว่างประเทศว่า ตำบลที่เป็นถิ่นที่อยู่ของมนุษย์ก่อนเหตุการณ์ในอดีตที่จ.จังหวัดอุดรธานี มีอารยธรรมความเจริญเติบโตในขั้นสูง และอาจกระจายเสียงความเจริญเติบโตนี้ไปสู่รัฐจีนก็อาจเป็นได้ โดยแต่ดั่งยิ่งเครื่องปั้นดินเผาสีลายเส้นที่บ้านเชียงนั้นคาดการณ์ว่าอาจเป็นเครื่องถ้วยชามสีลายเส้นที่เก่าเป็นยอดของโลก เหม็นยางอุดร หลังจากยุคความเจริญที่บ้านเชียงแล้ว ภูมิประเทศที่เป็นจ.จังหวัดอุดรธานีก็ยังคงเป็นที่อยู่อยู่อาศัยของคนสืบต่อมาอีกจนจนกว่าสมัยประวัติศาสตร์ของเมืองไทย นับตั้งแต่สมัยทวารวดีเหม็นยางอุดร (พ.ศ. 1200-1600) สมัยลพบุรี (พ.ศ. 1200-1800) และสมัยกรุงสุโขทัย (พ.ศ. 1800-2000) จากหลักฐานที่พบคือใบเสมาสมัยทวารวดีจังหวัดลพบุรี และภาพเขียนหนังสือปูนบนผนังพระอุโบสถที่ปรักหักพังละแวกทิวเขาภูพาน ใกล้วัดรอยเท้าต้นบัวบก อำเภอบ้านผือ แต่ทั้งนี้ยังไม่อุบัติหลักฐานชื่ออุดรธานีเกิดในวิชาประวัติศาสตร์แต่ทำนองใด ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเหม็นยางอุดร พท.ที่เป็นบุรีอุดรธานีปรากฏในประวัติศาสตร์จนถึงราวปีจอ พ.ศ. 2117 พระเป็นเจ้ากรุงหงสาวดีได้ทรงหลักเกณฑ์ทัพไทยให้ไปช่วยตีกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์) โดยให้สมเด็จพระมหาธรรมราชากับสมเด็จพระนเรศวรอติราชยกทัพไปช่วยรบ แต่ครั้นเมื่อหมู่ไทยมาถึงเมืองหนองบัวลำภูซึ่งเป็นเหม็นยางอุดรประเทศหน้าด่านของนครเวียงจันทน์ สมเด็จพระพระราชากัณฑ์มหาราชเจ็บไข้ด้วยไข้ทรพิษจึงยกทัพกลับไม่ต้องรบพุ่งกับเวียงจันทน์ และที่เมืองหนองบัวลำภูนี่เองคาดคะเนว่าเคยเป็นนครที่มีความเติบใหญ่มาตั้งแต่สมัยขอมแตกฉานกำลัง ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีนั้น จังหวัดจังหวัดอุดรธานีได้เกี่ยวข้องกับการศึกการสู้รบ อื้นคือในระหว่างปี พ.ศ. 2369-2371 ได้เกิดกบฏเจ้าอนุวงศ์ยกทัพเข้ามายึดประเทศจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีผู้นำคือ คุณหญิงโม (ท้าวสุรนารี) หมู่เจ้าอนุวงศ์ได้ถอยทัพมาตั้งรับที่มณฑลหนองบัวลำภู และได้ขับเคี่ยวกับพยู่ห์ไทยและชาวภาราเหม็นยางอุดรหนองบัวลำภูจนทัพเจ้าอนุวงศ์แตกพ่ายไป ตราบเท่าที่ในปลายรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กะปี พ.ศ. 2411 ได้เกิดความวุ่นวายขึ้นในมณฑลจังหวัดอุดรธานี เกี่ยวเนื่องมาจากพวกฮ่อซึ่งหมู่ไทยได้ยกขึ้นไปปราบปรามจนสงบได้ชั่วครู่ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นชัดศิลปาคม ในปี พ.ศ. 2428 รัชสมัยเท้าเหม็นยางอุดรสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พวกฮ่อได้รวมตัวก่อหวอดร้ายกำเริบเสิบสานขึ้นอีกในมณฑลอุดรธานีและฝั่งซ้ายห้วงน้ำโขง และมีอาการจะสาหัส ตีนสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้พระเป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นแจ่มแจ้งศิลปาคม เป็นหัวหน้าทัพใหญ่ฝ่ายใต้ และเจ้าหมื่นไวยวรนาถเป็นนายทัพใหญ่ฝ่ายนอกเหนือ ไปทำการปราบปรามพวกฮ่อ ในเวลานั้นพาราจังหวัดอุดรธานีก็ยังไม่เกิดชื่อ พ่างแต่มีขึ้นชื่อ "บ้านหมากแข้ง" หรือ "บ้านเดื่อหมากแข้ง" ขึ้นกับภาราจังหวัดหนองคายขึ้นการดูแลกับมณฑลอุดรธานี และกรมหมื่นตระหนักศิลปาคมขุนศึกใหญ่ฝ่ายใต้ได้เดินทัพผ่านบ้านหมากแข้งไปกระทำปราบปรามพวกฮ่อจนสงบ ภายหลังการปราบปรามฮ่อสงบแล้วเหม็นยางอุดร ไทยมีกรณีโต้แย้งกับฝรั่งเศส สัมพันธ์จากลูกฝรั่งเศลอยากลาว เขมร และญวนเป็นอาณานิคม เอิ้นว่า "กรณีทุ่มเถียง ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436)" ด้วยพระปัญญาสามารถญาณของเท้าสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงยอมเสียสละส่วนน้อยเพื่อสงวนประเทศไว้ จึงทรงสละดินแดนฝั่งซ้ายลำน้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศส และตามสนธิข้อตกลงที่ทำขึ้นระหว่าง 2 บ้านเมือง มีเงื่อนปมห้ามบ้านเมืองสยามตั้งกองทหารและป้อมเครื่องกั้นอยู่ในภัสสร 25 กิโลของฝั่งห้วงน้ำโขง ดังนั้น คณะทหารไทยที่ตั้งเหม็นยางอุดรเสมออยู่ที่ประเทศจังหวัดหนองคาย อันเป็นเมืองแกนกลางกลางของหัวนครหรือมณฑลจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีกรมหมื่นแจ่มแจ้งศิลปาคมเป็นข้าราชบริพารใหญ่สำเร็จร. จำต้องอพยพเขยิบย้ายลึกเข้ามาเมื่อหมู่บ้านแห่งเอ็ด 1ชื่อบ้านเดื่อหมากแข้ง (ซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองจังหวัดอุดรธานีสมัยนี้) ***งจากฝั่งห้วงน้ำโขงกว่า 50 กิโล ครั้นเมื่อทรงพินิจพิเคราะห์เห็นว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีจังหวัดชัยภูมิเหมาะสม เพราะมีอู่น้ำดี เช่น หนองนาเกลือ (หนองแจ่มแจ้งล่าสุด) และหนองน้ำอีกหลายแห่งรวมทั้งห้วยหมากแข้งซึ่งเป็นลำห้วยน้ำใสไหลเย็นเหม็นยางอุดร กรมหมื่นตระหนักศิลปาคมทรงบัญชาให้ตั้งหมดไปมณฑลจังหวัดอุดรธานี และตั้งกองทหารขึ้น ณ หมู่บ้านเดื่อหมากแข้ง จึงพอเห็นได้ว่าเมืองจังหวัดอุดรธานีได้ปรากฏขึ้นโดยโดยบังเอิญเพราะว่าสาเหตุทางด้านความเหนียวแน่นและการภาราระหว่างประเทศ อีกทั้งเหตุผลทางการค้า การการติดต่อสื่อสารในอดีต ดุจไรก็ตามคำว่า "อุดร" มากำเนิดในชื่อพาราขณะราวปี พ.ศ. 2450 (พิธีตั้งมณฑลอุดรธานี 1 เดือนที่ 4 ร.ศ. 127 พ.ศ. 2450 โดยพระยาศรีสุริยราช วรานุวัตร "โพธิ์ เนติโพธิ์") บาท 1สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีกระแสพระบรมราชโยงการให้จัดตั้งพาราจังหวัดอุดรธานีขึ้นที่บ้านหมากแข้ง เป็นหมดไปกลางของมณฑลอุดร ถ้วนทั่ว ธานี จังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น หนองคาย เลย หนองบัวลำภู บึงกาฬ สกลนคร จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหารในสมัยนั้น หลังการแปลงการดำเนินงานจากแนวทางสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นแนวทางประชาธิปไตย ครั้นวันที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2475 แล้วได้มีการสังคายนายท่าทางการเหม็นยางอุดรดำเนินงานราชการพื้นโลก ยกเลิกการดูแลในระบบมณฑลในส่วนถิ่นยังคงมากเกินอย่างเดียวจังหวัดและอ.แต่มณฑลอุดรจึงถูกยุบเลิกไปเหลือพ่างบุรี "อุดรธานี" อย่างเดียว ดั่งไรก็ตามอุดรธานียังคงมีคณะงานราชการด้านการถือบังเ***ยนของกระทรวงต่าง ๆ ที่จัดตั้งในส่วนถิ่นที่แสดงโครงงานของสูญสิ้นกลางการดูแลในพท.อิสานตอนบน เช่น สำนักบริหารงานการทะเบียดเบียนราษ ภาค 4 คลังเขต 4 สรรพสามิตเขต 4 ศาล เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเขต 4 เป็นอาทิ อู่ท่องท่องเที่ยวทางธรรมดา[แก้] สวนหลวงหนองชัด สวนส่วนกลางหนองกระจ่าง อ.เมืองจังหวัดอุดรธานี ภูฝอยลม อำเภอหนองแสงเหม็นยางอุดร ทะเลบัวแดง,สวนเทพนิรมิต(สวนลิง),วัดถ้ำผาทางสวรรค์-ลานหินตั้ง-จุดชมวิวผาตากซ่ง-สะพานหิน-ลานหินงาม3จ.ข้างในวนอุทยานภูเขาสวนกวาง ตำบลท่าลี่ อ.กุมภวาปี คันดินห้วยหลวง อำเภอประเทศจังหวัดอุดรธานี สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ อ.ภาราอุดรธานี สวนแห่งชาตินายูง-น้ำโสม,ภูหมอกบ่วาย,น้ำตกห้วยป่าชี,น้ำตกห้วยอัอ,น้ำตกตาลโตน,น้ำตกเขาเต่า,น้ำตกยูงทอง,น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกชีโป,น้ำตกกลบเลา,น้ำตกฟ้าห้วน,น้ำตกคำพม่า อำเภอนายูง อ่างเก็บน้ำพาน อำเภอสร้างคอมเหม็นยางอุดร อุทยานตำนานภูบาท,น้ำตกตาดธารายนต์(ต.คำด้วง),อ่างเก็บน้ำห้วยทรายแก้ว อ.บ้านผือ คำชะโนด อำเภอบ้านดุงเหม็นยางอุดร ถ้ำสุมณฑา,ภูผาหัก,น้ำตกวิมานทอง,น้ำตกผาทอง(หน่วยคุ้มครองอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก อ.วังสามหมอ) น้ำตกธารงาม,น้ำตกคอยนาง,น้ำตกตาดมะค่า,น้ำตกวังตาดแพ,น้ำตกถ้ำรู,น้ำตกตาดโตน,น้ำตกวังขอนแดง,น้ำตกดังบาล อ.หนองแสง น้ำตกชะโนด,น้ำตกสามเทพ,ถ้ำผาแซง,อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรงตอนล่าง อ.น้ำโสม วนอุทยานวังสามหมอ-แก่งวังใหญ่,เขื่อนลำพันชาด อ.วังสามหมอ น้ำตกนางริน,น้ำตกผาอินแปลง,ถ้ำผาอินแปลง อ.โนนสะอาดเหม็นยางอุดร วนอุทยานพนมสวนกวาง,อ่างเก็บน้ำลำห้วยทราย,กว๊านผุด,ถ้ำพระ,ถ้ำจ้อง อำเภอโนนสะอาด วนอุทยานภูบาท 1บัวบก/น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกตาดเม็ก,อ่างเก็บน้ำหัวยทราย(ช่องเขาขาด) อ.บ้านผือ สวนแห่งชาติภูผายา,น้ำตกวังขนุน,ถ้ำสิงห์ อ.กุดจับ อ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า,อ่างเก็บน้ำคำหมากคุณ,ภูลาดช่อฟ้า,น้ำตกห้วยหลีผี,น้ำตกหินตั้ง,น้ำตกตาดโตน(บ้านผาสิงโต) อำเภอหนองวัวซอ อ่างเก็บน้ำถ้ำกกดู่/ถ้ำกกดู่(หน่วยคุ้มครองสวนแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำที่ภก.4อำเภอหนองแสงและที่ภก.5ถ้ำกกดู่ อำเภอหนองวัวซอ) ถ้ำงูซวง,น้ำตก2ชั้น อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร โฮมสเตย์หมู่บ้านคีรีวงกต-ทะเลหมอก-น้ำตกห้วยช้างพลาย,น้ำตกห้วยพาง,น้ำตกตาดโตน อ.นายูง เทือกเขาภูผาแดง(น้ำตกซำหินหงษ์,น้ำตกซำม่วง,ผาจันได,ผาคู่รัก,รอยพระพุทธบาทผาแดง,ลานหินแตก-หลุมทรัพย์สมบัติ,อ่างเก็บน้ำร่องป่าม่วย)อ.บ้านผือ แก่งหินฮอมน้ำตก,แก่งมนน้อย อ.วังสามหมอ อู่ท่องเตร็ดเตร่ทางพงศาวดารและโบราณคดี[แก้] ที่อยู่มรดกโลกบ้านเชียงเหม็นยางอุดร ศาลหลักประเทศเมืองอุดรธานี อนุสาวรีย์กรมหลวงตระหนักศิลปาคม อ.มณฑลจังหวัดอุดรธานี อู่มรดกโลกบ้านเชียง อำเภอหนองหาน รอยพระบาทหลังเต่า อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดรอยเท้าบัวบาน อ.บ้านผือ วัดรอยพระบาทต้นบัวบก อำเภอบ้านผือ วัดป่าภูก้อน อำเภอนายูง ศาลหลักเมืองจังหวัดอุดรธานี ศาลเจ้าปู่ย่าจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง วัดนิ้วกลางวาส อำเภอมณฑลจังหวัดอุดรธานี คำชะโนด/ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธ,อุตสาหกรรมเกลือสินเธาว์ อ.บ้านดุง วัดพระแท่นบ้านแดง (หลวงปู่พิบูลย์ )อำเภอพิบูลย์รักษ์ ถ้ำราชสีห์ อ.กุดจับ วัดถ้ำสหาย อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดป่าภูย่าอู่ อำเภอบ้านผือ วัดนาคาเทวี บ้านนาข่า อำเภอพารา วัดถ้ำสุมณฑาภาวนา อำเภอวังสามหมอ วัดผาน้ำทิพย์ อ.วังสามหมอเหม็นยางอุดร วัดป่าศรีคุณาราม อ.กู่แก้วเหม็นยางอุดร วัดป่าภูหินร้อยก้อน อำเภอหนองแสง วัดถ้ำเพียอินทร์ อำเภอหนองแสง วัดถ้ำเต่า อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดดอยนางหงษ์ อำเภอวังสามหมอ วัดป่านาคำน้อย หลวงพ่ออินทร์ถวาย อ.นายูง วัดป่าภูฆ้องกระแต/บรรณพตวนาราม(หลวงปู่บุญนาค อุตตโม ลูกศิษย์หลวงปู่มั่น) อ.ศรีธาตุ วัดภูทองเทพนิมิตร(หลวงพ่อรวดเร็ว) อำเภอหนองแสง วัดเขาช่องชาด อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร ที่พงศาวดารโฮจิมินห์ อ.พาราจังหวัดอุดรธานี ปรางค์กู่แก้ว อ.กู่แก้วเหม็นยางอุดร วัดรอยพระบาทบุณฑริก(วัดภูตีน)อ.หนองวัวซอ วัดเทพสิงหาร(หลวงปู่เครื่อง ธรรมจาโร)อำเภอนายูง วัดป่าภูทอง(หลวงปู่คูณ สุเมโร)อ.บ้านผือ วัดป่านาคูณ(หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ)อำเภอบ้านผือ วัดภูหินดัง(หลวงพ่อมหายัน ฉินนาลโย)อำเภอบ้านผือ วัดภูสังโฆ/วัดภูสังโฆญาณวิสุทธิโสภณ(หลวงพ่อวันชัย วิจิตโต ผู้เจริญรอยตามเอกหลวงตามหาบัว)อำเภอหนองวัวซอ ที่อยู่ท่องเที่ยวศิลปธรรมเนียมปฏิบัติรีตและกิจกรรม[แก้] งานสังเวยกรมหลวงแจ่มแจ้ง อ.เมือง ณ บริเวณอนุสาวรีย์กรมหลวงฯ ทุกวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเหม็นยางอุดร งานสักการะเสาหลักมณฑล มกราคม ของทุกปี งานบูชาศาลเทพารักษ์ มกราคม ของทุกปี งานนมัสการพระพุทธบาทต้นบัวบก อำเภอบ้านผือ จัดเขตวัดพระพุทธเจ้าบากบัวบก ในวันขึ้น 13–15 ค่ำ จันทร์ 3 ของทุกปี งานถนนข้าวปลาอาหาร สงกรานต์เมืองอุดรธานี อ.นครอุดรธานี จัดในช่วงวันวันสงกรานต์ของทุกปี ระหว่างวันที่ 10–16 เดือนที่ 4ของทุกปี อาณาเขตสวนหลวงหนองชัด และถนนเทศาเหม็นยางอุดร งานระเบียบแบบแผนบุญไฟพะเนียงล้าน บ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จัดขึ้นวันที่ 15 ค่ำ จันทร์ 6 งานบุญไฟพะเนียงกือ(ไฟพะเนียง10ล้าน)ชื่องาน จ้องมองศิลปะถิ่นภูไทเอ้ดอกไม้ไฟใหญ่วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จัดอาณาเขตสวนส่วนรวมหนองแวงโคก ในวันที่20-25 พฤษภาคมของทุกปี งานแต่งตั้งอ.วังสามหมอ ฮีตฮอยศิลปถิ่นภูไทตำนานความรักท้าวเฮ้ากับนางคำบาง จัดอาณาเขตลานภาระจัดการอ.วังสามหมอ จัดขึ้นวันที่ 8 มกราคม ของทุกปี งานระเบียบแบบแผนแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน อ.กุมภวาปี ช่วงออกฝนของทุกปี งานเทศกาลโคมลม อ.พิบูลย์รักษ์ ในช่วงเดือนเดือนพฤศจิกายนของทุกปี งานการฉลองโฮมพาแลง แดนผ้าหมี่ขิดเมืองจังหวัดอุดรธานี อำเภอมณฑลจังหวัดอุดรธานี จัดระหว่างวันที่ 1–15 เดือนธันวาคมของทุกปี งานฉลองเจ้าปู่ เจ้าย่า อ.มณฑลจังหวัดอุดรธานี จัดทุกวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี งานรำบูชาเจ้าปู่ศรีสุทโธ วันขึ้นปีใหม่ ศาลหลักเมืองอำเภอบ้านดุง จัดระหว่างวันที่ 27 เดือนธันวาคม – 2 มกราคมของทุกปี งานประเพณีบุญดอกไม้เพลิงคำชะโนด คำชะโนด อ.บ้านดุง บ้านไทพวน ตำบลบ้านเชียง อ.หนองหานเหม็นยางอุดร ที่อยู่จัดจำหน่ายผ้าพื้นนคร บ้านป่าข่า ตำบลนาข่า อ.พาราจังหวัดอุดรธานี งานทุ่งศรีมณฑล งานกาชาด บุรีจังหวัดอุดรธานี ณ สนามทุ่งศรีเมือง จัดระหว่างวันที่ 1–15 เดือนธันวาคมของทุกปี เส้นทางเกี่ยวการท่องเดินทางกับบุรีใกล้เคียง[แก้] จังหวัดอุดรธานี-หนองบัวลำภู-เลยวัดป่าบ้านตาด-วัดถ้ำกลองเพล-อนุสาวรีย์สมเด็จพระกษัตริย์-ถ้ำเอราวัณ-ภูกระดึง หรือภูหลวง-ภูเรือ-แก่งงอ อุดรธานี-หาดโขงแก่งโขงอุทยานตำนานภูบาทา-วัดป่าภูก้อน-วัดป่าบ้านแถม-หาดคัมภีร์-แก่งงอตัว-น้ำตกตาดหมอก-น้ำตกธารทอง จังหวัดอุดรธานี-หนองคายวัดพระธาตุบังพวน-วัดพระธาตุองค์ตื้อ-เมืองคุก-สะพานไมตรีจิตร-ท่าไป-ศาลาแก้วกู่ อุดรธานี-หนองบัวลำภู-ขอนแก่นวัดถ้ำกลองเพล-สวนแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ-คันดินอุบลรัตน์-วัดรอยพระบาทภูพานคำ-วัดพระธาตุขามแก่น-น้ำตกธารงาม อุดรธานี-จังหวัดสกลนครบ่อสร้างเ***-บ้านเชียง-วัดป่าอุดมสมพร-วัดถ้ำขาม-หนองหาน-วัดพระธาตุเชิงชุม-วัดป่าสุทธาวาส-พระพระราชวังภูพานราชนิเวศ-น้ำตกความรอบรู้รื่นเริง-วัดถ้ำสุมณฑา-ทำนบน้ำอูน อุดรธานี-กาฬสินธุ์วัดป่าบ้านตาด-วัดมหาธาตุสถูปเจดีย์ดอนแก้ว-วัดป่าแมว-วนอุทยานวังสามหมอ-เขื่อนกั้นน้ำลำพันชาด-วนอุทยานภูพระ-คันนาลำปาว-สวนสะออน-ไดโนเสาร์สหัสขันธ์-บ้านโพนแพรวาเหม็นยางอุดร สวนส่วนรวม/สวนพฤกษศาสตร์[แก้] 1. สวนธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครจังหวัดอุดรธานี เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งภาราอุดรธานี เดิมเรียกว่า หนองนาเกลือสมุทร ตั้งอยู่ทางทิศสุริยาตกของตัว พาราเพราะเป็นเกียรติประวัติแก่พลตรีพระเป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงชัดศิลปาคม ผู้ทรงก่อตั้งประเทศจังหวัดอุดรธานี ในปี พ.ศ. 2530 เทศบาลประเทศจังหวัดอุดรธานีได้กระทำการปรับปรุงหนองประจักษ์ขึ้นใหม่ เพื่อให้ถวายเป็นราชสักการะแด่บาท 1สมเด็จพระเป็นเจ้าอยู่หัว เกี่ยวข้องในวโรกาสทรงเจริญเติบโตพระชนมพิรุณครบ 5 รอบ โดยเขตตัวเกาะกลางน้ำได้จัดทำสวนหย่อม ปลูกไม้มาลย์ปลำดับขั้นหลายชนิดสวยมาก ทำสะพานเกี่ยวโยงระหว่างเกาะ มีน้ำพุ หอนาฬิกา และสวนเด็กเล่น แต่ละวันจะมีพลเมืองไปพักผ่อนและออกศักดากายเป็นจำนวนมาก ทางด้านทิศอาทิตย์ตกเลี่ยงทิศอุดรจะมีพระทำเนียบหนองกระจ่างซึ่งเคยเป็นที่ประทับตราของบาท 1สมเด็จพระเป็นเจ้าอยู่หัวแผ่นดินประจุบัน เหม็นยางอุดร 2. สวนหลวงหนองสิม เป็นสวนธารณะในย่านตำบลที่จะให้บริการแก่พลเมืองเหตุด้วยเป็นสถานที่ใช้ในการออกศักดากาย พักผ่อน ซึ้งในได้มีการจัดพท.สำหรับทำกิจกรรมต่าง ๆ เหม็นยางอุดร 3. สวนสาธารณะสระบัว เป็นสวนทั่วไปเพื่อใช้ออกพลังกายจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ราษฎรในตำแหน่งที่ตั้งได้เป็นสถานที่พบปะพูดคุยกัน สวนธารณะหนองบัวตั้วอยู่ข้างในเขตอ.มณฑลอุดรธานี ชั้นในจัดเป็นสวนกระหย่อมปลูกพฤกษ์แต่งเติมไว้ดุจอร่าม อีกทั้งยังมีการจัดแสดงธารายนต์ให้ได้ชมกันอีกด้วย และรอบสวนทั่วไปหนองบัวยังมีสิ่งศักดิ์อำนาจ์เสมอจ.จังหวัดอุดรธานีตั้งอยู่ด้วย นั่นก็คือ ศาลเจ้าปู่ย่า จ.อุดรธานี 4.สวนพฤกษศาสตร์ สวนรวมพรรณไม้ป่า60วสันต์อติราชินี ภาคดวงอาทิตย์ออกย้วยทิศเหนือ อุทยาน[แก้] จังหวัดอุดรธานีเป็นจ.ที่มีทรัพยากรธรรมดาทั้งภูและป่าไม้ที่อุดมบริบูรณ์ เป็น1ใน5เมือง(จังหวัดนครราชสีมา-ลำน้ำมูล-ลำมูลบน-ลำตะคอง,ชัยภูมิ-น้ำชี-สายน้ำพรหม-ลำธารเชิญ,เลย-น้ำเลย-ลำธารพอง-ห้วงน้ำเหือง,จังหวัดอุดรธานี-แควสงคราม-น้ำปาว-ลำธารห้วยหลวง,สกลนคร-แควการรบพุ่ง-ลำน้ำพุง-สายน้ำก่ำ) ที่เป็นแหล่งต้นน้ำสายน้ำที่ยิ่งใหญ่ของภาคสุริยาออกเฉียงทิศเหนือ มีสวน/วนอุทยาน/เขตห้ามล่าผู้มีชีวิตป่าที่เอ้กระนี้เหม็นยางอุดร อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม ที่กระทำการอุทยานฯตั้งอยู่ที่บ้านแวววาว ตำบลนายูง อ.นายูง เมืองอุดรธานี(อุดรธานี-เลย-หนองคาย) อุทยานธารงาม-ภูฝอยลม ที่ทำการแผนการท่องท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ภูฝอยลมตั้งอยู่ที่อ.หนองแสง(กรมอุทยานแห่งชาติสิ่งมีชีวิตป่าและชนิดพืชจัดแจงป่าวร้องเป็นสวนแห่งชาติภูฝอยลม) สวนแห่งชาติภูผายา ที่กระทำสวนฯตั้งอยู่ที่ภูหินจอมธาตุบ้านห้วยยางคำ ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จ.อุดรธานี (ผนวกรวม วนอุทยานภูผาแดง อ.บ้านผือ จังหวัดอุดรธานี,วนอุทยานภูหินจอมธาตุ อ.กุดจับ จังหวัดอุดรธานี,ภูผาเมือง-ภูแปลก-ภูผากูก-ภูผายา หนองบัวลำภู) สวนแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ(หนองบัวลำภู,อุดรธานี,ขอนแก่น) ที่ทำการอุทยานฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าศิลา ตำบลบ้านค้อ อ.โนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู มีหน่วยป้องกันอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำที่ภก.4และภก.5ตั้งอยู่ที่บุรีจังหวัดอุดรธานี สวนแห่งชาติภูผาเหล็ก(สกลนคร,จังหวัดอุดรธานี,จังหวัดกาฬสินธุ์) ที่ทำอุทยานฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าวัด ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว บุรีจังหวัดสกลนคร มีคณะพิทักษ์อุทยานฯตั้งอยู่ที่ภูผาหักอ.วังสามหมอธานีจังหวัดอุดรธานี วนอุทยานวังสามหมอ ที่กระทำการวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองกุ้งทับม้า อ.วังสามหมอ เมืองจังหวัดอุดรธานี วนอุทยานพนมสวนกวาง ที่กระทำการวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลทมนางาม อ.โนนสะอาด เมืองอุดรธานี วนอุทยานน้ำตกคอยนาง ที่กระทำการวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแสง อำเภอหนองแสง เมืองจังหวัดอุดรธานี วนอุทยานภูบาทาบัวบก ที่ทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลประเทศพาน อ.บ้านผือ เมืองอุดรธธานี เขตห้ามล่าปราณีป่าหนองหัวคู ที่ทำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าฯตั้งอยู่ที่อำเภอประเทศ ธานีจังหวัดอุดรธานี เขตห้ามล่าผู้มีชีวิตป่าหนองหานกุมภวาปี ที่กระทำเขตห้ามล่าสัตว์ป่าฯตั้งอยู่ที่อำเภอกุมภวาปี เมืองจังหวัดอุดรธานี เขตห้ามล่าสิงสาราสัตว์ป่าลำปาว ที่ทำเขตห้ามล่าสิงสาราสัตว์ป่าฯตั้งอยู่ที่บริเวณแหลมโนนลอยฟ้า ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ เมืองกาฬสินธุ์(ถ้วนทั่วพื้นที่อ.สหัสขันธ์,ท่าคันโท,หนองกุงศรี ธานีจังหวัดกาฬสินธุ์และพท.อ.ศรีธาตุ,วังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี) อู่ท่องเที่ยวล่องแพที่เอ้[แก้] ล่องแพอ่างน้ำพาน อำเภอสร้างคอม(ปิดท่องสัญจรเดือนเดือนมิถุนายน-เดือนกรกฎาคมทุกปีเพื่อปฏิสังขรณ์ระบบนิเวศน์) ล่องแพอ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า อ.หนองวัวซอ ล่องแพหนองปะโค อำเภอกุมภวาปี ล่องแพเขื่อนกั้นน้ำลำพันชาด/วังใหญ่ อ.วังสามหมอ ล่องแพเขื่อนกั้นน้ำห้วยหลวง อ.มณฑลจังหวัดอุดรธานี สถานที่ประธานทางพงศาวดาร/พิพิธภัณฑสถาน[แก้] อุทยานพงศาวดารภูเท้า ที่ทำการอุทยานฯตั้งอยู่ที่ภูบาทอ.บ้านผือ พิพิธภัณฑสถานสถานแห่งชาติบ้านเชียง อ.หนองหาน พิพิธภัณฑสถานเมืองจังหวัดอุดรธานี อ.นคร พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทพวนบ้านเชียง อ.หนองหาน พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่รุ่งเรือง โอภาโส วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม อำเภอโนนสะอาด พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงพ่อทูล ขิปุปปญโญ วัดป่าบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่ถิร ฐิตธมโม วัดป่าบ้านจิก/ทิพยรัฐนิมิตร อำเภอนครอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ วัดป่าบ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่ดวงจันทร์ศรี จนททีโป วัดโพธิสมภรณ์ อำเภอมณฑลอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงพ่อคำพอง ติสุโส วัดถ้ำกกดู่ อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่บัว สิริปุณโณ วัดป่าหนองแซง อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร วัดป่าหมู่คนประชุมวิวัฒน์ราม อำเภอประเทศอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงปู่มี ปมุตโต วัดดอยเทพนิมิตร/ถ้ำเกีย อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่พรหม จิรปุญโญ วัดประสิทธิ์ธรรม อ.บ้านดุง พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่อุ่น ชาคโร วัดดอยกระไดทางสวรรค์ อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงพ่อคำแพง อัตตสันโต วัดป่าบุญญานุสรณ์ อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงปู่ลี กุสลธโร วัดภูผาแดง/วัดป่าเกษรศีลคุณงามความดีสถูปเจดีย์ อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงปู่บุญวิธู กมโล วัดป่าสันติภาพกาวาส อ.ไชยวาน ถิ่นเรียนและท่องสัญจรเชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ บ้านหนองฮาง ตำบลเชียงพิณ อ.นครจังหวัดอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น

ประกาศอัพเดท

(โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร) - Shopping Market ? 22 ก.พ. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 0 ครั้ง

เงินด่วน เงินทุน sme ทันใจ อนุมัติไว

(โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร) - จิวเวลลี่ เครื่องประดับ ? เครื่องประดับ 29 ม.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 5 ครั้ง

(โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร) - Shopping Market ? 22 ก.พ. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 0 ครั้ง

(โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร) - Shopping Market ? 22 ก.พ. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 0 ครั้ง

(โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร) - Shopping Market ? 22 ก.พ. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 0 ครั้ง

บริการซ่อมรถเครน​ ทั้งในพื้นที่และนอกพื้น​ ใน​กทม.และต่าง​จังหวัด​ พร้อมมีอะไหล่บริการ​ โดยที่มีประสบการณ์กว่า​ 10 ปี​

(โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร) - รถ ยานพาหนะ ? อื่นๆ 21 ก.พ. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 0 ครั้ง

เงินด่วนทันใจ อนุมัติเร็ว

(โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร) - อุตสาหกรรม เครื่องจักร ? เครื่องจักร 28 ม.ค. 2563

ราคา 10,100 บาท

เข้าชม 7 ครั้ง

เงินด่วนทันใจ อนุมัติเร็ว

(โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร) - รถ ยานพาหนะ ? อะไหล่ 28 ม.ค. 2563

ราคา 1,000,000 บาท

เข้าชม 6 ครั้ง

Gclub-King.com รวมเว็บเดิมพันออนไลน์อันดับต้นๆ ยอดนิยม จ่ายเร็ว จ่ายจริง

(โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร) - อื่นๆ ? โปรโมทเว็บ 21 ก.พ. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 0 ครั้ง

ให้เช่าเครื่องตัดคอนกรีต เครื่องสกัดคอนกรีต ติดต่อ นนท์ 089-6616557

(โพสต์ฟรี นนทบุรี) - อุตสาหกรรม เครื่องจักร ? เครื่องจักร 7 ก.พ. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 2 ครั้ง

ราคา ไม่ระบุ

  • ผู้ลงประกาศ : อุดรธานี
  • ความต้องการ : แนะนำ
  • สภาพสินค้า : ไม่ระบุ
  • วันที่ลงประกาศ : 21 มิ.ย. 2560
  • อัพเดทล่าสุด : 21 มิ.ย. 2560 03:16:06 น.
  • ที่อยู่ : สถานที่ท่องเที่ยว
  • จังหวัด : โพสต์ฟรี อุดรธานี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 023432423432
  • Email : udonthani@gmail.com