เรียนรู้วิธีเป่าฟลุต (Flute) | www.dealdd.info 

ประกาศอัพเดท

เรียนรู้วิธีเป่าฟลุต (Flute)

ลงประกาศเมื่อ 1 พ.ย. 2559 อัพเดทล่าสุด 1 พ.ย. 2559 11:19:04 น. เข้าชม 353 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ

หนังสือ การฝึกเป่า เล่นฟรุต (Flute) เบื้องต้น

ขายหนังสือสื่อการสอนสำหรับผู้สนใจเรียนรู้การเล่นฟลุตด้วยตนเอง สอนตั้งแต่ไม่มีพื้นฐาน จนสามารถเล่นฟลุต เป็นเพลงได้ โดย อัจจิมา ทีฆวาทิน ฝึกและเก่งเล่นฟลุตด้วยตนเองได้ด้วยตัวเอง
ราคาพิเศษ 230 บาท  (ปกติ 270 บาท ประหยัด 40 บาท)    
ฟลุต เป็นหนึ่งในเครื่องดนตรี ที่เหมาะสำหรับการเริ่มเรียนดนตรีชนิดหนึ่ง เนื่องจากเป็นเครื่องดนตรีที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก และยังมีท่าทางในการเป่าที่สง่างามและมีเสน่ห์ สื่อการสอนชุดนี้ จะทำให้คุณเข้าใจในธรรมชาติของฟลุต ว่าเป็นอย่างไร ลักษณะและท่าทางการเป่าเป็นแบบใด พร้อมทั้งแบบฝึกต่างๆ ที่เข้าใจง่าย ซึ่งจะเป็นการปูพื้นฐานให้คุณมีความพร้อม ที่จะเรียนในขั้นสูงขึ้นต่อๆ ไปได้เนื้อหาภายในหนังสือ : เรียนรู้การเล่นฟลุตด้วยตนเอง

• มารู้จักกับฟรุต (Flute)
– ประวัติของฟรุต
– ประเภทของฟรุต
– วัสดุที่ใช้ทำฟรุต
– ส่วนประกอบของฟรุต

• ทฤษฎีโน๊ตสากลเบื้องต้น
– เครื่องหมายที่ใช้บันทึกแทนเสียงดนตรี
– กุญแจประจำหลัก
– เครื่องหมายกำหนดจังหวะ

• ฝึกการเล่นฟรุต
– ฝึกการหายใจอย่างถูกต้อง
– สัญลักษณ์หมายเลขแทนนิ้วมือซ้ายขวา
– การวางนิ้ว
– ท่าทางในการเป่าฟรุต

• การอ่านโน๊ตฟรุตและฝึกการเล่นฟรุต
– แบบฝึกหัดที่ 1
– หัดเล่นโน๊ตฟรุตตัว ซอล (G)
– แบบฝึกหัดที่ 2
– หัดเล่นโน๊ตฟรุตตัว ลา (A)
– แบบฝึกหัดที่ 3
– หัดเล่นโน๊ตฟรุตตัว ที (B)
– เครื่องหมายย้อนกลับ (Repeat Sign)
– ทบทวนโน๊ตฟรุตตัว ซอล ลา ที (G A B)
– เพลง : Auntie Ludy
– แบบฝึกหัดที่ 4
– หัดเล่นโน๊ตฟรุตตัว โด (C)
– แบบฝึกหัดที่ 5
– หัดเล่นโน๊ตฟรุตตัว เร (D)
– แบบฝึกหัดที่ 6
– ทบทวนโน๊ต เร โด ที ลา ซอล
– โน๊ตประจุด
– เครื่องหมายโยงเสียง (Tied)
– เพลง : MARY HAD A LITTLE LAMB
– เครื่องหมายเชื่อมเสียง (Slur)
– เครื่องหมายเล่นเสียงสั้น (Staccato)
– เครื่องหมายกำกับหายใจ
– เพลง LOVE ME TENDER
– เพลง ODE TO JOY
– เพลง CUCKOO
– เพลง LIGHTLY ROW
– ฝึกเล่นโน๊ตเขบ็ต 1 ชั้น โดยใช้เครื่องหมาย Tied, Staccato และโน๊ตประจุด
– แบบฝึกหัดที่ 7
– หัดเล่นโน๊ตตัว ฟาชาร์ป (F#)
– เครื่องหมายแปลงเสียง
– เพลง : SWEETLY SINGS THE DONKEY
– แบบฝึกหัดที่ 8
– หัดเล่นโน๊ตตัว ฟา (F)
– แบบฝึกหัดที่ 9
– หัดเล่นโน๊ตฟรุตตัว มี (E)
– แบบฝึกหัดที่ 10
– หัดเล่นโน๊ตตัว มีสูง (E)

– แบบฝึกหัดที่ 11
– หัดเล่นโน๊ตตัว ฟาชาร์ปสูง (F#)
– แบบฝึกหัดที่ 12
– หัดเล่นโน๊ตตัว ซอลสูง (G)
– ฝึกเป่าบันไดเสียง G Major
– เพลง : Sakura
– เครื่องหมายประทุน
– เพลง : TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR
– เพลง : LOVE CONCERTO
– แบบฝึกหัดที่ 13
– หัดเล่นโน๊ตตัว ฟาสูง (F)
– แบบฝึกหัดที่ 14
– หัดเล่นโน๊ตตัว บีแฟลต (Bb)
– ฝึกเป่าบันไดเสียง F Major
– เพลง : LULLABY
– เพลง : JINGLE BELLS
– เพลง : HAPPY BIRTHDAY

• บทเพลงและบทเรียนให้นักเรียนเรียนรู้และฝึกฝนเป่าฟรุตเพิ่มเติม
– เพลง : BADINAGE
– เพลง : LONG, LONG AGO
– เพลง : SILENT NIGHT
– ทำนอง (Melody)
– เพลง : แมงมุมลาย
– ประโยคเพลง (Phrase)
– เพลง : Can’t Help Falling In Love
– แบบฝึกหัดที่ 15
– หัดเล่นโน๊ตตัว เรต่ำ (D)
– แบบฝึกหัดที่ 16
– หัดเล่นโน๊ตตัว ลาสูง (A)
– แบบฝึกหัดที่ 17
– หัดเล่นโน๊ตตัว ทีสูง (B)
– แบบฝึกหัดที่ 18
– หัดเล่นโน๊ตตัว โดสูง (C)
– แบบฝึกหัดที่ 19
– หัดเล่นโน๊ตตัว เรสูง ( D )
– เพลง : GOOD KING WENCESLAS
– เครื่องหมาย โกดา
– เพลง : ช้าง
– บันไดเสียง C Major
– เครื่องหมาย D.S A I CODA
– เพลง : AND I LOVE YOU SO

• เพลงสำหรับฝึกฝนการป่าฟรุตเพิ่มเติม
– เพลง : DAISY BELL
– เพลง : พรปีใหม่
– เพลง : Whatever Will Be, Will be
– เพลง : TENNESSEE WALTZ
– เพลง : CRYING IN THE RAIN

เนื้อหาภายในวีดีโอซีดี: การเรียนรู้การเป่าฟรุต เบื้องต้น

Disc 1
1. Show เพลง IF WE HOLD ON TOGETHER
2. แนะนำตัว
3. รู้จักกับฟลุต
4. การเลือกซื้อฟลุต
5. การฝึกเป่าฟลุต
6. การประกอบฟลุต
7. ฝึกการหายใจ
8. การวางนิ้ว
9. หัดเล่นโน้ตตัว “ซอล” (G)
10. หัดเล่นโน้ตตัว “ลา” (A)
11. หัดเล่นโน้ตตัว “ที” (B)
12. เครื่องหมายย้อนกลับ (Repeat Sign)
13. หัดเล่นโน้ตตัว “โดสูง” (C)
14. หัดเล่นโน้ตตัว “เรสูง” (D)
15. โน้ตประจุด
16. เครื่องหมายโยงเสียง (Tied)
17. เพลง MARY HAD A LITTLE LAMB
18. เครื่องหมายเชื่อมเสียง (Slur)
19. เครื่องหมายเล่นเสียงสั้น (Staccato)
20. เครื่องหมายกำกับการหายใจ
21. ฝึกเล่นโน้ตตัวเขบ็ต 1 ชั้น

Disc 2
1. SHOW เพลง SOMETHING STUPID
2. หัดเล่นโน้ตตัว “ฟาชาร์ป” (F#)
3. หัดเล่นโน้ตตัว “ฟา” (F)
4. หัดเล่นโน้ตตัว “มี” (E)
5. หัดเล่นโน้ตตัว “มีสูง” (E)
6. หัดเล่นโน้ตตัว “ฟาชาร์ปสูง” (F#)
7. หัดเล่นโน้ตตัว “ซอลสูง” (G)
8. ฝึกเป่าบันไดเสียง G Major
9. เครื่องหมายประทุน
10. เพลง TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR
11. หัดเล่นโน้ตตัว “ฟาสูง” (F)
12. หัดเล่นโน้ตตัว “ทีแฟล็ต” (Bb)
13. ฝึกเป่าบันไดเสียง F Major
14. เพลง LULLABY
15. เพลง JINGLE BELLS
16. เพลง HAPPY BIRTHDAY
17. เพลง BADINAGE
18. เพลง LONG, LONG AGO
19. เพลง SILENT NIGHT
20. ทำนอง (Melody), ประโยคเพลง (Phrase)
21. หัดเล่นโน้ตตัว “เรต่ำ” (D)
22. หัดเล่นโน้ตตัว “ลาสูง” (A)
23. หัดเล่นโน้ตตัว “ทีสูง” (B)

Disc 3
1. SHOW เพลง VICTORY
2. หัดเล่นโน้ตตัว “โดสูง” (C)
3. หัดเล่นโน้ตตัว “เรสูง” (D)
4. เพลง GOOD KING WENCESLAS
5. เพลง WHEN THE SAINTS GO MARCHING IN
6. เครื่องหมาย Coda
7. ฝึกเป่าบันไดเสียง C Major
8. เครื่องหมาย D.S. al Coda
9. เพลง DAISY BELL
10. เพลงพรปีใหม่
11. เพลง WHATEVER WILL BE WILL BE
12. เพลง TENNESSEE WALTZ
13. สรุป
14. SPECIAL BONUS TRACK

ราคาพิเศษ 230 บาท  (ปกติ 270 บาท ประหยัด 40 บาท)    

 

แสดงความคิดเห็น

ประกาศอัพเดท

สุทธิชัยคาร์ไบด์การช่าง จำหน่าย หินเพชรลับคมใบเลื่อยคาร์ไบด์และ ใบคัตเตอร์คาร์ไบด์และใบมีดคาร์ไบด์ และบริการลับคมมีดคาร์ไบด์, ลับคมดอกเร้าเตอร์, ลับคมใบคัตเตอร์

(โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร) - อุตสาหกรรม เครื่องจักรอื่นๆ 2 ก.ย. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 17 ครั้ง

Package รับทำโฆษณา, ลงติดแบนเนอร์, แบนเนอร์หัวเว็บ (Header) ขนาด 728x90 จำนวน 300 เว็บ

() - ธุรกิจ งานรับจ้างโพสต์ 24 มิ.ย. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 203 ครั้ง

Package ลงประกาศปักหมุด รับโพสต์ลงประกาศแนะนำหน้าแรก แถมลงโพสต์ให้ทั้ง 200 และ 300 เว็บ ฟรี

(โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร) - ธุรกิจ งานรับจ้างโพสต์ 25 มิ.ย. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 184 ครั้ง

เครื่องยิงสีเมล็ดพันธุ์ระบบเซนเซอร์ YTM-210 เครื่องยิงสีระบบเซนเซอร์ เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ 0814412042

(โพสต์ฟรี สมุทรปราการ) - อุตสาหกรรม เครื่องจักรเครื่องจักร 23 ก.ย. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 6 ครั้ง

เครื่องยิงสีเมล็ดพันธุ์ระบบเซนเซอร์ YTS-320 เครื่องยิงสีระบบเซนเซอร์ เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ 0814412042

(โพสต์ฟรี สมุทรปราการ) - อุตสาหกรรม เครื่องจักรเครื่องจักร 12 ก.ย. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 15 ครั้ง

www.รับโพสต์ขายอสังหาฯ.com รับจ้างโพสต์อสังหาฯ บ้าน ที่ดิน คอนโด อาคารพาณิชย์ ทาวน์เฮ้าส์ อพาร์ทเม้นท์ ห้องเช่า ตึกแถว ทาวน์โฮม โรงงาน โกดัง คลังสินค้า รีสอร์ท โรงแรม โฮมออฟฟิต หอพัก สำนักงาน

() - ธุรกิจ งานรับจ้างโพสต์ 17 มิ.ย. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 189 ครั้ง

รับโพสต์ Package B - รับโพสต์แบบเลื่อนประกาศผสมกับโพสต์ (ทุกวันจันทร์-ศุกร์)

() - ธุรกิจ งานรับจ้างโพสต์ 23 ส.ค. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 59 ครั้ง

บริการ แพ็คเก็จรับโพสต์ขายอสังหาฯ โพสต์ทุกวัน จ-ศ วันละ 30 เว็บ

() - ธุรกิจ งานรับจ้างโพสต์ 26 ส.ค. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 48 ครั้ง

บริการ โพสต์เลื่อนประกาศ 100 เว็บ + โพสต์ทุกวัน จ-ศ วันละ 25 โพสต์

() - ธุรกิจ งานรับจ้างโพสต์ 27 ส.ค. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 28 ครั้ง

บริการ รับโพสต์ประกาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ วันละ 100 เว็บ

() - ธุรกิจ งานรับจ้างโพสต์ 27 ส.ค. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 42 ครั้ง

ราคา ไม่ระบุ

  • ผู้ลงประกาศ : Suchada Teeponggat
  • ความต้องการ : ต้องการขาย
  • สภาพสินค้า : สินค้าใหม่
  • วันที่ลงประกาศ : 1 พ.ย. 2559
  • อัพเดทล่าสุด : 1 พ.ย. 2559 11:19:04 น.
  • ที่อยู่ : 105 moo 1 Thamaprang Kangkoi
  • จังหวัด : โพสต์ฟรี จันทบุรี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0845452154
  • Email : suchadatee@outlook.com

ติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วน